Erkenning van ons verblijf door het Waals gewest met 3 eikeblaadjes